Menu
U bevindt zich hier: Pro-t-Action - Toetsing RI&E

Toetsing RI&E

Nadat de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) is opgesteld, dient deze te worden getoetst. De wet verplicht dat de RI&E door een gecertificeerde deskundige wordt getoetst. Deze toetsing RI&E kunt u dus gerust aan Pro-t-Action overlaten. Wij adviseren bij het plan van aanpak en toetsen de RI&E. We kijken of alle risico’s op de lijst staan, of de situatie in het bedrijf goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt.

Neem contact met ons op

Toesting RI&E

Is een toetsing RI&E verplicht?
Het hangt van meerdere factoren af een toetsing RI&E verplicht is. Zo hangt het af van de grootte van het bedrijf en het soort RI&E instrument dat gebruikt wordt. Bij een organisatie met meer dan 25 werknemers is het verplicht om hun RI&E instrument op de gewone wijze te laten toetsen. Uitzonderingen van deze verplichting gelden alleen als u minder dan 25 werknemers in dienst heeft en u gebruikmaakt van een goedgekeurde branche RI&E. In dat geval komt u in aanmerking voor een zogenaamde toetsingsvrijstelling van uw RI&E.

Organisaties die voor maximaal 40 uur per week arbeid laten verrichten moeten een risico inventarisatie en evaluatie hebben, maar hoeven dat document niet te laten toetsing. Deze bedrijven mogen gebruikmaken van een verkorte versie van de RI&E: de checklist gezondheidsrisico’s.

Wat houdt een toetsing RI&E in?
Tijdens een toetsing RI&E wordt er gelet op de volgende zaken:

  • Volledigheid: zijn alle aanwezige risico’s in de RI&E opgenomen?
  • Betrouwbaarheid: zijn de risico’s goed ingeschat?
  • Actualiteit: bent u uitgegaan van de laatste richtlijnen, normen en wetgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid?

Wanneer wij een toetsing RI&E doen, dan beoordelen wij ook het plan van aanpak. We zullen een oordeel vormen over de effectiviteit van de door u geplande maatregelen.

Laat de RI&E aan uw werknemers lezen
Het plan van aanpak en de risico inventarisatie en evaluatie moeten na de toetsing RI&E ook worden toegezonden aan de ondernemingsraad. Zij moeten met beide documenten instemmen. Wij raden aan om de RI&E en het plan van aanpak te verspreiden onder uw personeel. Het is namelijk in de Arbo-wet vastgelegd dat werknemers de RI&E moeten kunnen inzien wanneer zij dit willen.

Wilt u samen met ons de mogelijke risico’s van uw bedrijf inventariseren en een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) opstellen? Neem dan eens contact met ons op.