Menu
U bevindt zich hier: Pro-t-Action - Re-integratie spoor 1

Re-integratie spoor 1

Re-integratie spoor 1 is het weer terugkeren in het arbeidsproces bij de eigen werkgever na langdurig ziekteverzuim. Vaak wordt de werknemer hierbij intensief begeleid door een extern re-integratiecoach. Bij re-integratie spoor 1 is het van belang om werkgebonden problemen te achterhalen. De afweging van het takenpakket en werkplekonderzoek zijn daar onderdeel van. De werknemer zal gefaseerd terugkeren naar de werkplek, waarbij intensieve ondersteuning van belang is.

Neem contact met ons op

Re-integratie spoor 1

Pro-t-Action biedt ondersteuning
Is uw werknemer geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard voor eigen werk, maar kan deze werknemer nog wel aangepast werk doen? Dan hebben de werkgever en de werknemer een inspanningsverplichting om na te gaan of er binnen de eigen organisatie passend werk te vinden is. Dit wordt dus re-integratie spoor 1 genoemd. Pro-t-Action kan u hierbij ondersteunen. Wij ondersteunen medewerkers die door psychische- of fysieke overbelasting buiten het arbeidsproces zijn gevallen of dreigen dit te doen. Het gaat hierbij dus om terugkeer op de eigen werkplek of naar passende arbeid binnen de eigen organisatie.

Wij beschikken over de volgende disciplines:

 • Arbeidshygiëne
 • Bedrijfsgeneeskunde
 • Arboverpleegkunde
 • Bedrijfsfysiotherapie
 • Gedragswetenschappen

In combinatie met onze jarenlange ervaring en managementkennis zijn wij in staat in een vroegtijdig stadium effectief in te grijpen in conflicten of verzuim. Bij een re-integratie spoor 1 zorgen wij ervoor dat:

 • De fysieke mogelijkheden van de medewerker worden geoptimaliseerd
 • De verzuimduur tot een minimum wordt beperkt
 • De motivatie van de medewerker wordt behouden of hersteld
 • Verzuimbeheersing wordt gezien als managementtool
 • De beleving van verzuimkosten worden omgezet in productiviteitswinst
 • De verzuim- en vervangingskosten worden beheerst

Re-integratie spoor 1 op maat
Met onze praktische aanpak zijn wij in staat om een re-integratie spoor 1 op maat samen te stellen. Hierbij werken wij met helder geformuleerde doelen. Dit zijn doelen die binnen bepaalde tijdstrajecten kunnen worden gedefinieerd. Voorbeelden zijn het herstel van een medewerker, het terugdringen van een verzuimcijfer of het herstel van arbeidsverhoudingen.

Meer weten over re-integratie spoor 1?
Pro-t-Action kan een heldere kostenopgave verstrekken, waardoor u als werkgever weet wat u kunt verwachten. Heeft u nog vragen over onze werkwijze of wilt u meer weten over re-integratie spoor 1? U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.