Menu
U bevindt zich hier: Pro-t-Action - Opleiding & Training - Preventiemedewerker

Preventiemedewerker

Inleiding

De Arbo-wet eist dat de werkgever zich ten aanzien van zijn verplichtingen laat bijstaan door deskundige medewerker(s). In kleine(re) organisaties kan de werkgever deze rol zelf vervullen, vanaf 15 werknemers moet hiertoe één of meerdere werknemer(s) worden aangewezen.

De werknemer (preventiemedewerker) dient te beschikken over deskundigheid en ervaring die is afgestemd op de risico’s in het bedrijf.

Om preventiemedewerkers te voorzien van de nodige kennis en vaardigheden biedt Pro(t)Action Advies een maatwerkcursus (1 dag) en een groepscursus (2 dagen) aan.

Maatwerkcursus

De maatwerkcursus kan worden gegeven in 1 dag. Hierbij dient voorafgaande aan de cursus het boek preventiemedewerker (NIBHV) te worden doorgenomen en gaat onze instructeur samen met de deelnemer(s) aan de hand van de RI&E en het Plan van Aanpak door de eigen organisatie. De opzet is gericht op een 1:1 lessituatie. Het is mogelijk een 2e deelnemer tegen bescheiden kosten (lesboek) de instructie te laten bijwonen. 

Bijzondere aandacht wordt besteed aan de specifieke bedrijfssituatie, de risico beoordeling en hoe te reageren op aandacht vragende situaties of omstandigheden. Door gebruik te maken van de eigen RI&E en het PvA wordt de preventiemedewerker geschoold in voor de organisatie relevante zaken. Alle algemeenheden en informatie die niet van toepassing is wordt hiermee vermeden.

Het resultaat is een effectieve training met voor de deelnemer(s) herkenbare en zinvolle informatie. Door de 1:1 lessituatie en de toegesneden informatie kan de lesstof in een veel kortere tijd worden overgedragen. Hierdoor is het maatwerk niet alleen efficiënt doordat minder productieve uren hoeven worden besteed maar ook betaalbaar.

Uitvoering

Wij sturen ruim voor de uitvoeringsdatum het lesboek  toe zodat u dit kunt doornemen voor de cursus. Vervolgens wordt in de ochtend het grootste deel van de tijd besteed aan de theorie, de wettelijke basis en achtergronden van de functie. Daarna gaat u aan de slag met de eigen RI&E en het concept Plan van Aanpak. Indien van toepassing kan de RI&E worden geactualiseerd of kan een PvA worden afgemaakt.

Na afloop ontvangen de cursisten een certificaat van deelname.

 Vervolg

De cursus is een afgeronde instructie waarmee u wordt opgeleid voor het uitoefenen van uw taak als preventiemedewerker in uw organisatie. Wanneer door veranderingen in de organisatie, actualisering van de RI&E of bij andere ontwikkelingen behoefte bestaat aan verdieping van de kennis, dan kan op gelijke wijze een vervolgcursus worden georganiseerd.

 

Groepscursus Preventiemedewerker 

Doel en werkwijze

De cursist kan na afloop van de cursus vorm en inhoud geven aan in- en externe processen voor het opstellen en actueel houden van de risico-inventarisatie en –evaluatie en het bijbehorende plan van aanpak.

De cursist heeft na afloop van de cursus basiskennis met betrekking tot onderwerpen die binnen het aandachtsgebied arbeidsomstandigheden vallen.

De cursusinhoud is gericht op de onderwerpen die alle Preventiemedewerkers moeten beheersen, ongeacht uit welk bedrijf of welke branche men komt. Daarna kan men zich door middel van themacursussen verder bekwamen op voor betrokkene specifieke onderwerpen.

Uitgangspunt voor de training is het zelfstandig handelen van de deelnemers. De training staat in het teken van leren en doen. Theorie zal afgewisseld worden met opdrachten en oefeningen.

De opleiding is in multidisciplinair verband ontwikkeld door de kerndeskundigen van Pro(t)Action Advies.

De training bestaat uit vier blokken verdeeld over 2 dagen.

Certificaat

De deelnemers ontvangen na afloop van de cursus en bij een positieve beoordeling van de huiswerkopdracht een certificaat.

Cursusinhoud

De cursusinhoud voor de Basiscursus is ingedeeld in 3 aandachtsgebieden.

DAG 1

1. Kennis (1 dagdeel)

– Arbo-wet

– Wettelijke eisen van de functie van preventiemedewerker

– Arbobeleid en zorgsysteem

 2. Methodiek (1 dagdeel)

– Risicobeoordeling

– Het plan van aanpak en de arbeidshygiënische strategie

– Handhaving arbocyclus

– Nieuwe ontwikkelingen en trends

DAG 2

3. Practicum (1 dagdeel)

– Advisering gericht op het beheersen van restrisico’s (voorlichting en onderricht, PAGO, toezicht, kennis en  vaardigheidseisen BHV)

Keuze-onderwerpen (1 dagdeel):

– Beeldschermergonomie en RSI-preventie*

– Schadelijk geluid en het gehoorbeschermingsprogramma

– Persoonlijke beschermingsmiddelen beleid

– De organisatie van de BHV*

– Fysieke belasting

– Psychosociale arbeidsbelasting*

Deelnemers kunnen uit een van de bovenstaande onderwerpen kiezen. Deze gaat door als 2/3 hier voor stemt. Zo niet, dan wordt een van de onderwerpen met een “*” behandeld omdat dit thema’s zijn waar alle preventiemedewerkers kennis van moeten hebben.

Aan het einde van dag 1 krijgen de cursisten een opdracht gericht op de onderwerpen te behandelen in het practicumdeel van dag 2. Deze moet men aan de groep presenteren tijdens het practicum.

 

Ik wil mij opgeven voor deze cursus