Menu
U bevindt zich hier: Pro-t-Action - Opleiding & Training - BHV Beleidsplan

Het BHV beleidsplan

Veiligheid en gezondheid zijn geïntegreerd in het totale beleid van de organisatie. Het BHV-beleid vormt onderdeel van het personeelsbeleid. Dit beleid is geformuleerd voor het ‘voorbereid zijn en adequaat reageren op noodsituaties’ op de locatie(s) van de organisatie.

In de Arbeidsomstandighedenwet is beschreven in welke mate de werkgever verantwoordelijk is voor het verlenen van deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening. Uitgangspunt is dat de BHV-organisatie voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Arbeidsomstandighedenwet.

Het BHV-beleid vormt de basis voor de BHV-plannen.

Het BHV-plan is uniek voor iedere locatie. In het BHV-plan voor een locatie (gebouw, medewerkers, bezoekers en (buiten) werkzaamheden) wordt rekening gehouden met:

  • de restrisico’s zoals deze gelden bij de werkzaamheden die worden uitgevoerd;
  • de aard, de grootte en de ligging (inclusief omgevingsrisico’s);
  • de op de locatie en in de onmiddellijke omgeving aanwezige gevaren, mogelijke brandscenario’s en van toepassing verklaarde uitgangspunten voor beveiliging tegen brand;
  • het redelijkerwijs te verwachten aantal aanwezige werknemers en derden evenals de tijdstippen waarop zij aanwezig zijn of kunnen zijn;
  • het redelijkerwijs te verwachten aantal personen dat zich bij een incident of calamiteit niet zelfstandig in veiligheid kan brengen, zoals kinderen, ouderen, mindervaliden, enz.;
  • de opkomsttijd en mogelijkheden van brandweer en andere hulpverleningsdiensten;
  • de mogelijkheid om met andere organisaties samen te werken (ontruimingsplannen, risico-informatie, voorbereiding op incidenten- en calamiteitenscenario’s, gezamenlijke oefeningen en de daadwerkelijke samenwerking);
  • de aantoonbare aanwezige deskundigheid van bedrijfshulpverleners;
  • de bekendheid van aanwezigen met noodprocedures, vooral vluchtwegen.

Pro(t)Action Advies heeft ruime ervaring met het opstellen van een BHV Beleidsplan voor middelgrote en grotere organisaties.