Menu
U bevindt zich hier: Pro-t-Action - Functie Risico Profiel (FRP)

Functie Risico Profiel (FRP)

Iedere functie brengt zijn eigen arbeidsrisico’s met zich mee. Pro-t-Action kan voor al uw medewerkers een persoonlijk Functie Risico Profiel (FRP) opstellen, waarin de arbeidsrisico’s in beeld worden gebracht en geanalyseerd. Hierdoor weten alle medewerkers welke Arbo-eisen aan hun functie worden gesteld, wat de arbeidsrisico’s zijn, hoe ze daarmee moeten omgaan en welke preventieve maatregelen er genomen kunnen worden.

Neem contact met ons op

Functie Risico Profiel (FRP)

Een Functie Risico Profiel opstellen
Wanneer er onvoldoende inzicht is in blootstellingsrisico’s, is een aanvullende en verdiepende inventarisatie noodzakelijk. Dat kan bijvoorbeeld zijn na het uitvoeren van een risico inventarisatie en evaluatie. Bij specifieke werkzaamheden of bijzondere arbeidssituaties is dit zeker het geval. Er dient dan een Functie Risico Profiel (FRP) of Taak Risico Profiel (TRP) te worden opgesteld. Samen met u stellen wij per functie of taak één van deze twee profielen op. Dit risicoprofiel is gebaseerd op onze uitgebreide kennis van blootstellingsrisico’s die verbonden zijn met een bepaalde functie of werkzaamheid.

Om de aard van de werkzaamheden en blootstellingsrisico’s op functie- of taakniveau te onderzoeken worden diverse instrumenten ingezet. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in een voor de functie of taak uniek profiel. Bovendien wordt aangegeven welke restrisico’s beheerst dienen te worden.

Programma van eisen
Voor het beheersen van bovengenoemde restrisico’s kan aanvullend op het Functie Risico Profiel (FRP) of het Taak Risico Profiel (TRP) een programma van eisen worden opgesteld. Dit is een verplicht onderdeel van de risico inventarisatie en evaluatie en moet zijn opgenomen in het plan van aanpak. Dit programma kan één of meer van de volgende aandachtsvelden bevatten:

 • PAGO/PMO plan en eventueel eisen wat betreft de aanstelling en geschiktheid
 • Programma voorlichting en onderricht
 • Aanvullende BHV eisen
 • Competentieprofiel
 • Programma van eisen met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Vaccinatieprogramma
 • Eisen rondom de toezichthoudende taak

Functie Risico Profiel laten opstellen door Pro-t-Action
Wij hebben ruime evaring met het opstellen van een Functie Risico Profiel (FRP) en in het onderzoeken en interpreteren van de uitkomsten. Natuurlijk kunnen wij u vervolgens ook helpen met het vinden van een passende oplossingen in die gevallen waarin blijkt dat interventie gewenst is.

Naast het opstellen van een Functie Risico Profiel (FRP) houden wij ons onder andere ook bezig met:

 • Risicomanagement
 • Arbeidsveiligheid
 • Arbeidsinzetbaarheid
 • Analyses en advies
 • Opleidingen en trainingen

Heeft u interesse in bovengenoemde analyses of onderzoeken? Neem dan contact met ons op om een afspraak te maken.