Menu
U bevindt zich hier: Pro-t-Action - Blootstellingsonderzoek

Blootstellingsonderzoek

Worden uw werknemers blootgesteld aan schadelijke vaste stoffen, dampen of gassen? Zo ja, weet u dan in welke mate dit schadelijk is? Dit is vaak een onbeantwoorde vraag bij veel bedrijven en organisaties. Met een blootstellingsonderzoek geven wij hier antwoord op.

Neem contact met ons op

Blootstellingsonderzoek

Risico’s inzichtelijk maken
Al uw werknemers zijn erg belangrijk in uw organisatie en u wilt ze een veilige en gezonde werkplek garanderen. Daarom is het belangrijk om de risico’s inzichtelijk te maken. Dit is niet alleen goed voor uw werknemers, het is ook nog eens een verplichting die is vastgelegd in de Arbo-wet. Wij kunnen samen met u de risico’s en gevolgen, maar ook de oplossingen en implementatie op praktische wijze inzichtelijk maken.

Het doel van een blootstellingsonderzoek
Het doel van een blootstellingsonderzoek is het vaststellen van concentraties schadelijke stoffen waaraan uw medewerkers worden blootgesteld. Welke schadelijke stoffen er binnen een bedrijf of productieproces aanwezig zijn is sterk afhankelijk van de branche en de werkzaamheden. Een andere gebied van aandacht is het werken met stoffen waarbij tijdens gebruik dampen of gassen vrijkomen.

  • Schadelijke trillingen
  • Schadelijke geluidsniveaus
  • Werkdruk en werkstress
  • Gevaarlijke stoffen

De reden van een blootstellingsonderzoek
Klachten van werknemers zijn vaak de aanleiding voor het uitvoeren van een blootstellingsonderzoek. Daarnaast kan de in het kader van Arbeidsomstandighedenwet verplichte risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) een aanleiding vormen voor het uitvoeren van een blootstellingsonderzoek.

Het uitvoeren van een blootstellingsonderzoek
Het blootstellingsonderzoek kan bestaan uit een kwantitatief onderbouwde schatting van de blootstellingsconcentratie of uit metingen. Indien door middel van metingen de blootstelling wordt vastgesteld, worden aan de hand van een vooraf vastgesteld monsternameplan in de ademzone van de werknemers luchtmetingen gedaan. Deze concentraties worden vergeleken met door de overheid vastgestelde grenswaarden. Hieruit wordt geconcludeerd of er wel of geen sprake is van gezondheidsrisico’s.

Pro-t-Action adviseert
Wanneer er door het blootstellingsonderzoek is gebleken dat er gezondheidsrisico’s zijn, dan moet worden nagegaan welke maatregelen er moeten worden genomen voor het terugdringen van de blootstelling. Uiteraard kan Pro-t-Action u hierbij adviseren en ondersteunen. Wilt u ook wel eens een blootstellingsonderzoek laten uitvoeren in uw bedrijf of organisatie? Neem dan eens contact met ons op om een afspraak te maken.