Menu
U bevindt zich hier: Pro-t-Action - Arbeidsinzetbaarheid management

• Arbeidsinzetbaarheid management

Arbeidsinzetbaarheid management omvat alle activiteiten gericht op een duurzame arbeidsinzetbaarheid van alle medewerkers. De benadering en keuze van beheersmaatregelen kan divers zijn en afhankelijk van de problematiek en doelstellingen. Als bijvoorbeeld de vergrijzing als probleem wordt ervaren dan zullen de beheersmaatregelen gericht zijn op leeftijds- of levensfasebewust personeelsbeleid. Ook andere problematiek kan een rol spelen zoals gewijzigde eisen m.b.t. het kennis- en vaardighedenniveau van de medewerkers (vaak als gevolg van automatisering en/of reorganisatie), het nieuwe werken (HNW) of belemmeringen als gevolg van te weinig doorgroeimogelijkheden.

Arbeidsinzetbaarheid management is gericht op het in kaart brengen van de problematiek en het nemen van preventieve maatregelen (vaak uitgezet in een tijdsplan). Beoordelingsinstrumenten zijn o.a. de RI&E, functie-risico profielen, werkbelevings-onderzoek, medewerkerstevredenheidsonderzoek, work ability index enz. Ook verzuimcijfers kunnen worden als onderwerp dienen.

Na het implementeren van beheersmaatregelen worden er toetsingsinstrumenten gebruikt om de voortgang te monitoren en de effectiviteit van genomen maatregelen te beoordelen. Beheersmaatregelen zijn bijvoorbeeld gericht op voorlichting, training- of scholingsprogramma’s, POP (persoonlijke ontwikkelingsprogramma’s). Bij toetsing instrumenten moet men denken aan PAGO/PMO (keuringen), onderzoek welzijn bij arbeid (WEBA/KOMO), periodiek herhalen van werkbelevingsonderzoek en de work ability index.

Arbeidsinzetbaarheid management vergt een integrale aanpak. Het is maximaal effectief als onderdeel van het HRM beleid en integraal verankerd in het ondernemingsbeleid. Het uiteindelijke resultaat uit zich in gezonde, vitale en gemotiveerde medewerkers en een evenwichtig balans tussen werk en privé.