Menu
U bevindt zich hier: Pro-t-Action - Re-integratie 1e spoor

Re-integratie 1e spoor

Pro(t)Action Advies biedt ondersteuning bij het re-integreren van medewerkers die door psychische- en/of fysieke overbelasting buiten het arbeidsproces zijn gevallen of dreigen dit te doen. Het gaat bij 1e spoor re-integratie om terugkeer op de eigen werkplek of naar passende arbeid binnen de eigen organisatie.

Wij beschikken over de volgende disciplines: arbeidshygiëne, bedrijfsgeneeskunde, arboverpleegkunde, bedrijfsfysiotherapie en gedragswetenschappen. In combinatie met onze managementkennis en ervaring zijn wij in staat in een vroegtijdig stadium effectief in te grijpen in conflicten en/of verzuim.

Hierdoor kan:

  • De motivatie van de medewerker worden behouden of hersteld
  • De fysieke mogelijkheden van de medewerker worden geoptimaliseerd
  • De verzuimduur tot een minimum worden beperkt
  • De verzuim- en vervangingskostenkosten worden beheerst
  • De beleving van verzuimkosten worden omgezet in productiviteitswinst
  • Verzuimbeheersing wordt gezien als managementtool

Door een groot scala aan diensten op genoemd gebied zijn wij in staat een “menu op maat” samen te stellen. Een verzuimspreekuur in het bedrijf als voorportaal voor de arbodienst en als coachingsinstrument voor leidinggevenden, werkplekanalyse, bedrijfsfysiotherapie en mediation.  Maar ook begeleiding bij turn-around en stresspreventietraining zijn voorbeelden van onze praktische aanpak.

Het liefst werken wij met helder geformuleerde doelen. Het herstel van een medewerker, het terugdringen van een verzuimcijfer, herstel van arbeidsverhoudingen e.d. zijn doelstellingen die binnen bepaalde tijdstrajecten kunnen worden gedefinieerd. Bovendien kunnen wij hiervoor een heldere kostenopgave verstrekken waardoor (eindeloze) verrassingen achterwege blijven.

Benieuwd geworden en kennis maken..? We maken graag een afspraak om uw organisatie te leren kennen. Op basis hiervan en de casus kunnen wij vervolgens een pragmatisch en effectief voorstel te doen.