Menu
U bevindt zich hier: Pro-t-Action - Arbeidsinzetbaarheid

Arbeidsinzetbaarheid

Zijn al uw medewerkers optimaal inzetbaar? Dat is natuurlijk wel wat de meeste werkgevers voor ogen hebben: een gezonde werkplek met betrokken medewerkers. Hoe gaat uw organisatie hiermee om?

Neem contact met ons op

Arbeidsinzetbaarheid

Problematiek en doelstellingen
De arbeidsinzetbaarheid omvat alle activiteiten die gericht zijn op een duurzame arbeidsinzetbaarheid van alle medewerkers. Afhankelijk van de problematiek en doelstellingen bepaalt u de benadering en keuze van de beheersmaatregelen. Wordt  vergrijzing als een probleem ervaren? Dan zullen deze maatregelen vooral gericht zijn op een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Andere problematiek kan ook een rol spelen zoals het nieuwe werken, gewijzigde eisen met betrekking tot het kennis- en vaardighedenniveau of belemmeringen als gevolg van te weinig doorgroeimogelijkheden.

Beoordeling van de arbeidsinzetbaarheid
Wij maken gebruik van de volgende instrumenten om de arbeidsinzetbaarheid in uw organisatie te beoordelen:

  • Risico inventarisatie en evaluatie
  • Functie risico profielen
  • Werkbelevingsonderzoek
  • Medewerkerstevredenheidsonderzoek
  • Work ability index

Naar aanleiding van deze beoordelingsinstrumenten kunnen wij de problematiek in kaart brengen en gaan we preventieve maatregelen nemen voor de arbeidsinzetbaarheid. Vervolgens worden er toetsingsinstrumenten gebruikts om de voortgang te monitoren en de effectiviteit van genomen maatregelen te beoordelen. Deze kunnen zijn gericht op voorlichting, trainingsprogramma’s of persoonlijke ontwikkelingsprogramma’s.

Het resultaat van onderzoek naar arbeidsinzetbaarheid
Een onderzoek naar de arbeidsinzetbaarheid is erg effectief als onderdeel van het HRM beleid. Het uiteindelijke resultaat uit zich in gezonde, vitale en gemotiveerde medewerkers die een evenwichtige balans tussen werk en privé hebben. De werkplekken worden geoptimaliseerd en het arbeidsplezier wordt vergroot. Uiteraard heeft dit ook effect op de productiviteit en het bedrijfsrendement.

Kent u uw werknemers?
Bent u als werkgever op de hoogte van alle omstandigheden die de gezondheid van zowel u als uw werknemers beïnvloeden? Weet u wat er allemaal leeft onder uw medewerkers? En hoe zal dit er volgens u in de toekomst uitzien? Dit zijn allemaal vragen waarbij de antwoorden van grote invloed zijn op de vitaliteit van uw organisatie.

Wilt u samen met ons werken aan de productiviteit en vitaliteit van uw werknemers? U zult versteld staan van de opbrengsten van gezonde, betrokken en gemotiveerde medewerkers. Dus wilt u samen met Pro-t-Action gaan werken aan de arbeidsinzetbaarheid van het gehele bedrijf? Neem dan direct contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.