Menu
U bevindt zich hier: Pro-t-Action - RIE

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Waarom Risico inventarisatie en evaluatie?

Een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) maakt u in de eerste plaats natuurlijk voor uzelf. Immers, u wilt als verantwoordelijke een veilige en gezonde werkomgeving bieden. Hoe is de situatie in uw organisatie, is het allemaal geregeld zoals het hoort?

De RI&E is ook wettelijk verplicht. In artikel 3 van de Arbowet wordt de werkgever verantwoordelijk gesteld voor de veiligheid en gezondheid van zijn of haar werknemers.

In artikel 5 lid 1 van de Arbowet wordt verplicht gesteld dat de werkgever ‘in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vastlegt welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich brengt’. De checklist wordt gebruikt om alle risico’s van uw bedrijf of organisatie in kaart te brengen. Voorbeelden van risico’s zijn gevaarlijke stoffen, gevaarlijke machines of werktuigen, werkdruk en of stress. Al deze risico’s komen aan bod in de RI&E. De uitkomsten van de RI&E geven u inzicht in de mogelijke bedreigingen voor uw onderneming.

Na het inventariseren van de risico’s wordt er een plan van aanpak opgesteld. Hierin staat concreet wat het bedrijf gaat doen met de geïnventariseerde risico’s. In het plan van aanpak wordt vastgelegd welke maatregelen genomen moeten worden, welke middelen nodig zijn om de maatregel uit te voeren, wie verantwoordelijk wordt voor de uitvoering ervan en een doelstelling met betrekking tot de gewenste realisatiedatum.

Het hebben van een actuele RI&E en plan van aanpak is door middel van de Arbo-wet verplicht gesteld. Bovendien wordt ook door de meeste verzekeraars en banken een actuele RI&E geëist.

Pro(t)Action
Pro(t)Action kan uw bedrijf helpen met het invullen van de RI&E. Onze (hoger-, middelbaar- en integraal) veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten en ergonomen zoeken samen met u naar praktische- en maatwerkgerichte oplossingen die effectief zijn voor uw onderneming.

Daarnaast verzorgt Pro(t)Action voor u de wettelijke toetsing van de RI&E die voor  sommige bedrijven vereist is. Of de RI&E van uw bedrijf getoetst moet worden is afhankelijk van de grootte, de specifieke risico’s en of er een specifieke RI&E beschikbaar is voor uw branche.

Werkwijze
Een deskundige van Pro(t)Action komt bij u langs om samen met u de mogelijke risico’s te inventariseren. Dit verzekert u van een betrouwbare analyse van de risico’s en inschatting van de ernst hiervan. De bevindingen worden vastgelegd in een concept rapportage. De conceptrapportage wordt met u doorgesproken waarbij we samen met u en de eventuele preventiemedewerker zoeken  naar de meest praktische oplossing voor uw onderneming. Na het bespreken van de concept rapportage wordt er een definitief rapport opgesteld.

U beschikt over een RI&E en wilt deze actueel houden..

Er is een RI&E gemaakt en er verandert wat in uw productie, de organisatie, gebouwen of in de regelgeving. Bij controle dient een actuele RI&E aanwezig te zijn. Het is dus goed om bij ingrijpende wijzigingen de aanpassing van de RI&E en het Plan van Aanpak direct te agenderen. Ook kunt u van tijd tot tijd de situatie beoordelen en eventuele wijzigingen en de gevolgen daarvan verwerken in de RI&E. Op zich niet zo heel ingewikkeld, maar het moet wel gebeuren! Wij kunnen u ondersteunen door periodiek even een signaal te geven zodat aanpassingen niet worden vergeten. Natuurlijk kunnen wij ook op basis van de bestaande RI&E een volledige actualisering voor u verzorgen, inclusief de aanpassingen in het Plan van Aanpak en indien noodzakelijk de toetsing door een gecertificeerd kerndeskundige.

Neem voor de mogelijkheden contact met ons op!