Menu
U bevindt zich hier: Pro-t-Action - Ergonomisch Advies

Ergonomisch Advies

In onze dagelijkse activiteiten hebben we allemaal en altijd te  maken met Ergonomie.

Om bepaalde handelingen of processen makkelijker, effectiever of veiliger te laten verlopen zijn apparaten, machines en producten ontworpen. Primair bedoelt voor de functie waarvoor ze zijn ontworpen en, vroeg of laat aangepast aan het gebruik door de mens. Hoe werken mens en product zo goed mogelijk samen, op welke wijze kan het gebruik zo veilig, effectief en plezierig mogelijk plaatsvinden?

De definitie die door de Nederlandse Vereniging voor Ergonomie wordt gehanteerd luidt als volgt: Ergonomie streeft naar het zodanig ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, technische systemen en taken dat de veiligheid, de gezondheid, het comfort en het doeltreffend functioneren van mensen wordt bevorderd.”

Idealiter wordt in de ontwerpfase de ergonoom betrokken bij het product. In de praktijk echter zijn klachten van medewerkers of gebruikers vaak een signaal om de werkplek, het product of het proces eens kritisch te beoordelen. Eigenlijk ook niet zo raar want vrijwel alles wordt afgestemd op de gemiddelde mens. Maar…, waar vind je die gemiddelde mens? Zeker met onze globale economie waar producten vanuit elke windhoek kunnen worden ingevoerd en waarin mensen uitvliegen naar elke denkbare locatie, is het lastig te bepalen op welke gemiddelde mens we onze maatvoering afstemmen.

Analyse en Advies

Om een goede beoordeling te kunnen maken van een werksituatie is niet alleen ervaring voldoende. Met de kennis van onze Arbeidshygiënist en Europees geregistreerd Ergonoom, hebben wij de mogelijkheid op wetenschappelijk verantwoorde wijze te analyseren en pragmatisch te adviseren over de meest effectieve oplossing in situaties waarin mens en omgeving niet (helemaal) op elkaar zijn afgestemd.

Workshop Ergonomie

Naast analyse en advies verzorgen wij ook volledige workshops waarin op praktische wijze instructie wordt gegeven en wordt geoefend om bepaalde handelingen effectief uit te voeren zonder dat dit ten koste gaat van de gezondheid en het werkplezier.

Tijd voor een effectief gesprek met onze Eur. Reg. Ergonoom….?