Menu
U bevindt zich hier: Pro-t-Action - Brandveiligheidsadvies

Quickscan Brandveiligheid

Brandveiligheid

 

Brandveiligheid wordt voor iedereen steeds belangrijker, dit komt onder andere door grote branden die de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden, maar zeker ook door de aangescherpte eisen van verzekeraars. Wijzigingen in de brandweerorganisaties en veranderde inzichten in eigen verantwoordelijkheid spelen eveneens een belangrijke rol.

 

 

 

Belangrijke vragen waarbij Pro(t)Action u van dienst kan zijn:

  • Wat wordt nu eigenlijk bedoeld met brandveiligheid?
  • Is mijn gebouw wel brandveilig en hoe staat het met de continuïteit van mijn bedrijf in dit kader?
  • Welke eisen stellen overheidsinstanties en wat is hun rol feitelijk?

Wij kunnen u adviseren op gebied van brandmeld- en ontruimingsinstallaties, brandveiligheid van de constructie, vluchtroutes, rook- en brandcompartimentering, etc. Dit geldt voor zowel  bestaande als nieuwe gebouwen

Daarnaast kunnen wij u begeleiden bij de aanvraag van of discussies over een gebruiksvergunning cq gebruiksmelding bij de oplevering van nieuwbouw of bij gebruik van een bestaand bouwwerk.

Quickscan brandveiligheid

Om te weten hoe het met de brandveiligheid in uw gebouw gesteld is kunnen wij een quickscan brandveiligheid uitvoeren. U krijgt dan een eerste indruk van de huidige situatie. Met een quickscan toetsen we uw gebouw aan de huidige regelgeving  en sporen we eventuele brandgevaarlijke situaties op.

De volgende onderwerpen komen in een quickscan aan de orde:

  • Brandcompartimentering
  • Brandbeveiligingsinstallaties
  • Veilig vluchten
  • Interne hulpverlening

De bevindingen van de quickscan worden in een duidelijke rapportage vastgelegd. Als uit de rapportage blijkt dat er tekortkomingen zijn, kunnen wij dit nader onderzoeken. Wij zullen dan concrete en verantwoorde oplossingen voorstellen zodat u in ieder geval de zekerheid heeft te voldoet  aan de huidige wet- en regelgeving!