Menu
U bevindt zich hier: Pro-t-Action - Blootstellingsonderzoek

Blootstellingsonderzoek

 

Dit type onderzoek richt zich op arbeidssituaties waarbij de blootstelling tot schade kan leiden aan de gezondheid, mentale schade (denk aan werkstress) of lichamelijke schade (ongeval). De aanleiding tot nader blootstellingsonderzoek is vaak de uitkomst van de RI&E. Ook klachten of verzuim kunnen een indicator zijn.

De uitvoering is gebaseerd op de aanleiding en gericht op wat men met de resultaten wil doen. In een aantal gevallen eist de wet dat blootstellingsonderzoek wordt uitgevoerd.

 

 

Voorbeelden hiervan zijn o.a :

  • schadelijk geluidsniveaus (> 80 dB(A),
  • schadelijke trillingen (hand/arm en/of lichaamstrillingen),
  • gevaarlijke stoffen,
  • schimmels en bacteriën,
  • werkdruk en werkstress.

Door middel van een grondige analyse, bemonstering of monitoring op de werknemer zal worden vastgesteld of er sprake is van blootstelling. Hierbij wordt aan de hand van de soort, de concentratie en de duur van de blootstelling door middel van gecertificeerde meetapparatuur en procedures een deugdelijke rapportage gemaakt. Pro(t)Action werkt voor het analyseren van de monsters samen met RPS-laboratoria. Zij voldoen aan de accreditatiecriteria voor testlaboratoria, zoals vastgelegd in NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018.  De resultaten van het laboratorium worden door onze arbeidshygiënist zorgvuldig geanalyseerd waarna u de conclusies en pragmatische adviezen ontvangt in een heldere rapportage.