Menu
U bevindt zich hier: Pro-t-Action - Analyse & Advies

Analyse & Advies

Mensen zijn de drijvende kracht achter uw organisatie. Om uw medewerkers een veilige en gezonde werkplek te garanderen vraagt de overheid (en uw verzekeraar) u de risico’s inzichtelijk te maken. Deze verplichting is vastgelegd in de Arbowet.  Ook voor mensen die op een andere wijze met uw organisatie in contact komen zoals bezoekers, klanten, leden, leveranciers e.d. geldt eenzelfde soort zorgplicht. Dit is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Wij kunnen voor of samen met u de risico’s en gevolgen, maar ook de oplossingen en implementatie op praktische wijze inzichtelijk maken.

Deze activiteiten kunnen integraal voor de gehele organisatie en op deelgebieden worden uitgevoerd. Alle werkzaamheden beginnen met een deugdelijke inventarisatie waarin de eisen, de gewenste situatie en de weg om hier te komen duidelijk in kaart worden gebracht. Of het dan gaat om een RI&E, een Blootstellingonderzoek, een Ergonomisch advies of het opstellen van een Brandveiligheidsadvies met een Programma van Eisen, wij bieden u de deskundigheid om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen of om namens u als gesprekspartner te fungeren.

» Opleiding & Training
» Arbeidsinzetbaarheid